غذا ها

تعداد 287

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit

food image
غذاهای ایرانی

ته چین مرغ

گلستان 3

گناوه- چهارراه ناخدا حمزه - رستوران گلستان 3

160000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
غذاهای ایرانی

ماکارونی

گلستان 3

گناوه- چهارراه ناخدا حمزه - رستوران گلستان 3

95000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
پیش غذا

مطبل عربی

گلستان 3

گناوه- چهارراه ناخدا حمزه - رستوران گلستان 3

40000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
پیش غذا

حلوای سردبندو

گلستان 3

گناوه- چهارراه ناخدا حمزه - رستوران گلستان 3

40000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
پیش غذا

ژله

گلستان 3

گناوه- چهارراه ناخدا حمزه - رستوران گلستان 3

20000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
پیش غذا

زیتون پرورده

گلستان 3

گناوه- چهارراه ناخدا حمزه - رستوران گلستان 3

35000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران