غذا ها

تعداد 6

غذا های درون گروه "غذاهای ایرانی"

food image
غذاهای ایرانی

زرشک پلو

رستوران اسوم

گناوه- هتل خور- طبقه اول

90000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
غذاهای ایرانی

سینی مرغ(به ازای 4 الی 5 نفر)

کافه رستوران شبستان

250000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
غذاهای ایرانی

سینی مرغ محلی

کافه رستوران شبستان

280000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
غذاهای ایرانی

سینی مخصوص شبستان(به ازای 6 نفر)

کافه رستوران شبستان

850000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
غذاهای ایرانی

چلو کوبیده

کافه رستوران شبستان

95000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
غذاهای ایرانی

چلو جوجه

کافه رستوران شبستان

95000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران