غذا ها

تعداد 6

غذا های درون گروه "خشکبار"

food image
خشکبار

توت خشک بسته ای

سبزی مارکت ارگانیک بانو

گناوه- بازارسبزی فروشها

100000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
خشکبار

ناردون بسته ای

سبزی مارکت ارگانیک بانو

گناوه- بازارسبزی فروشها

10000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
خشکبار

میوه خشک بسته ای

سبزی مارکت ارگانیک بانو

گناوه- بازارسبزی فروشها

20000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
خشکبار

رطب گنتار پک یک کیلویی

رطب محمدصالحی

گناوه- خیابان معلم- نرسیده به اداره پست- روبروی اداره کار- پلاک 63

40000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
خشکبار

رطب کبکاب پک یک کیلویی

رطب محمدصالحی

گناوه- خیابان معلم- نرسیده به اداره پست- روبروی اداره کار- پلاک 63

35000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
خشکبار

رطب شهابی پک یک کیلویی

رطب محمدصالحی

گناوه- خیابان معلم- نرسیده به اداره پست- روبروی اداره کار- پلاک 63

30000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران