غذا ها

تعداد 6

غذا های درون گروه "شیرینی و فینگرفود"

food image
شیرینی و فینگرفود

کیک وانیلی نیم کیلویی

کیک خانگی رز طلائی

گناوه- مال قائد- خیابان شهید درخشان

180000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
شیرینی و فینگرفود

کیک شکلاتی( نیم کیلویی)

کیک خانگی رز طلائی

گناوه- مال قائد- خیابان شهید درخشان

200000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
شیرینی و فینگرفود

جارکیک (نیم کیلویی)

کیک خانگی رز طلائی

گناوه- مال قائد- خیابان شهید درخشان

160000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
شیرینی و فینگرفود

رولت(نیم کیلو)

کیک خانگی رز طلائی

گناوه- مال قائد- خیابان شهید درخشان

70000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
شیرینی و فینگرفود

کیک سوپرایز(نیم کیلویی)

کیک خانگی رز طلائی

گناوه- مال قائد- خیابان شهید درخشان

180000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
شیرینی و فینگرفود

قلب سورپرایز(نیم کیلویی)

کیک خانگی رز طلائی

گناوه- مال قائد- خیابان شهید درخشان

180000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران