غذا ها

تعداد 6

غذا های درون گروه "نان ها"

food image
نان ها

نان گل پنیری

شیرینی و نان خانگی کهزادی

گناوه

10000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
نان ها

نان شیرمال

شیرینی و نان خانگی کهزادی

گناوه

20000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
نان ها

نان سیمیت

شیرینی و نان خانگی کهزادی

گناوه

20000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
نان ها

گرده

شیرینی و نان خانگی کهزادی

گناوه

20000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
نان ها

کوکی گردو شکلاتی

شیرینی و نان خانگی کهزادی

گناوه

20000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
نان ها

گرده کنجدی

گرده و بلبل دی علی

گناوه

20000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران