غذا ها

تعداد 6

غذا های درون گروه "غذاهای دریایی"

food image
غذاهای دریایی

ماهی سرخ شده

رستوران اسوم

گناوه- هتل خور- طبقه اول

150000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
غذاهای دریایی

ماهی شکم پر

رستوران اسوم

گناوه- هتل خور- طبقه اول

220000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
غذاهای دریایی

قلیه ماهی

رستوران اسوم

گناوه- هتل خور- طبقه اول

95000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
غذاهای دریایی

دوپیازه میگو

رستوران اسوم

گناوه- هتل خور- طبقه اول

75000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
غذاهای دریایی

ماهی سرخ شده (ماهی بزرگ تک نفره)

کافه رستوران شبستان

150000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
غذاهای دریایی

میگو دو پیازه

کافه رستوران شبستان

180000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران