غذا ها

تعداد 6

غذا های درون گروه "کباب ها"

food image
کباب ها

کباب کوبیده

کافه رستوران شبستان

600000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
کباب ها

کباب شالتو

رستوران اسوم

گناوه- هتل خور- طبقه اول

85000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
کباب ها

شش طاووق

رستوران اسوم

گناوه- هتل خور- طبقه اول

80000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
کباب ها

چلو جوجه زعفرونی

رستوران اسوم

گناوه- هتل خور- طبقه اول

105000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
کباب ها

کباب درباری

کافه رستوران شبستان

140000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
کباب ها

کباب وزیری

کافه رستوران شبستان

140000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران