غذا ها

تعداد 6

غذا های درون گروه "پیش غذا"

food image
پیش غذا

مرغ 3تکه نرمال

فست فود امپراطور

گناوه- روبروی پارک هنرمندان

63000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
پیش غذا

مرغ 2 تکه نرمال

فست فود امپراطور

گناوه- روبروی پارک هنرمندان

58000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
پیش غذا

بال سوخاری

فست فود امپراطور

گناوه- روبروی پارک هنرمندان

39000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
پیش غذا

قارچ سوخاری (با سیب زمینی )

فست فود امپراطور

گناوه- روبروی پارک هنرمندان

28000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
پیش غذا

قارچ سوخاری

فست فود امپراطور

گناوه- روبروی پارک هنرمندان

24000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
پیش غذا

چیکن استریپس (فیله سوخاری)

فست فود امپراطور

گناوه- روبروی پارک هنرمندان

63000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران