غذا ها

تعداد 6

غذا های درون گروه "سالاد"

food image
سالاد

سالاد سزار

فست فود امپراطور

گناوه- روبروی پارک هنرمندان

43000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
سالاد

سالاد فصل

فست فود امپراطور

گناوه- روبروی پارک هنرمندان

20000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
سالاد

سالاد ماکارونی

فست فود امپراطور

گناوه- روبروی پارک هنرمندان

15000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
سالاد

سالاد کلم

فست فود امپراطور

گناوه- روبروی پارک هنرمندان

10000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
سالاد

سالاد فصل

کافه رستوران شبستان

13000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
سالاد

سالاد سزار

کافه رستوران شبستان

80000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران