غذا ها

تعداد 6

غذا های درون گروه "ساندویچ"

food image
ساندویچ

ساندویچ ویژه امپراطور(کنجه مرغ + پنیر +...)

فست فود امپراطور

گناوه- روبروی پارک هنرمندان

53000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
ساندویچ

برگر زغالی

فست فود امپراطور

گناوه- روبروی پارک هنرمندان

36000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
ساندویچ

چیزبرگر زغالی

فست فود امپراطور

گناوه- روبروی پارک هنرمندان

38000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
ساندویچ

قارچ برگر زغالی

فست فود امپراطور

گناوه- روبروی پارک هنرمندان

42000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
ساندویچ

دوبل برگر زغالی

فست فود امپراطور

گناوه- روبروی پارک هنرمندان

62000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران
food image
ساندویچ

میکس برگر زغالی( برگر+ کالباس + پنیر+...)

فست فود امپراطور

گناوه- روبروی پارک هنرمندان

52000.00ت

تویل در محل تحویل در رستوران